Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hiz.

Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların ve ailelerinin psikolojik danışma hizmetlerine ihtiyaçları, normal gelişim gösteren çocukların ailelerine göre daha fazladır, çünkü özel gereksinimli bireyin eğitim gördüğü süreç hem kendisi hem de ailesi açısından kolay olmayan bir süreçtir. Kurumumuzda, özel eğitime gereksinim duyan çocuk ve ailelerine yönelik bireysel danışma ve grup terapileri hizmetleri uzman kadro tarafından verilmektedir. Her çocuğun farklı özellikleri, ihtiyaç ve sorunları vardır. Her çocuk “özel olduğunu” bilmesi gerekir. Çocuk eğitim sürecinde mutlaka başarıyı tatmalı, yapabildikleri ile kendine güven duymayı öğrenmelidir.

Merkezimizde özel eğitime ihtiyacı olan çocukların kişisel-sosyal gelişim alanında desteklenmesi için, çocukların ilgilerini, ihtiyaçlarını, üstün ve sınırlı yönlerini keşfetmelerini sağlayarak, sınıf ve okul etkinliklerini çeşitlendirerek, çocuklara yeni durumlarda deneme fırsatları vererek, girişken davranışlarını teşvik ederek özgüvenlerinin gelişmesinde yardımcı olarak yaşam kalitelerini artırılmaya çalışmaktayız. Çocuklarımıza ve ailelerine ergenlik öncesi ve ergenlik döneminde yaşayabilecekleri özbakım becerileri ve cinsel eğitim gibi konularda da eğitim vermekteyiz. 7-14 yaş çocukların kişisel-sosyal gelişim alanında temel ihtiyaç “yaşamayı öğrenmektir”. Bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik rehberlik hizmetleri kapsamında merkezimizde rehber öğretmen aşağıdaki yeterlik alanlarında belirlenen hedef davranışları bireysel ve grup çalışmaları sırasında gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

1. Kendini Tanıma ve Anlama,

2. Başkalarını Anlama ve Kabul Etme,

3. Ailenin Değerini Anlama ve Kabul Etme,

4. Toplum Olgusunu Anlama,

5. Karar Verme, Amaç Belirleme, Plan Yapma ve Yürütme,

6. Kendini Tehlikelerden Koruma ve Yaşamı Güvenli Sürdürme.

 

Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı, uzman bir kişinin, ailenin sorunları hakkında aile bireylerin içinde bulunduğu durumu anlaması ve aile bireylerinin sorunları için çözümler üretmesine katkı sağlamasını içeren bir çalışmadır. Aile danışmanı aileyi bir bütün olarak ele alır. Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır.

Farklı özelliklere sahip olan çocukların ailelerinin psikolojik danışma hizmetine gereksinimi normal gelişim gösteren çocukların ailelerine göre daha belirgindir. Özür türü ve derecesine göre bu durum belirgin farklılıklar gösterir. Farklı özelliklere sahip bir çocuğun anne babası olma rolü, anne babaların kendi seçtikleri bir rol değildir ve hiçbir anne baba, bu role kendini hazırlamaz. Hepimizin de bildiği ve yaşadığı gibi, çocuklar aileleri için çok önemlidir mutluluk veya üzüntü kaynağı olabilir. Aileler farklı özellikleri olan çocukları olduğunu ilk öğrendiklerinde yaşadıkları duygular çok karmaşık duygulardır (şok, kızgınlık, kırgınlık, yalnızlık, çaresizlik) duyguları sürekli yaşayabilir. Her ailenin kendine özgülüğünden, farklı kişilik özellikleri ve sosyal destek örüntüleri olduğundan yola çıkılarak, ailelerin yaşadıklarının da hem benzerlikler hem de farklılıklar gösterdiği düşünülebilir. Ailelere çocuklarının durumuna ilişkin ilk bilgilerin nasıl verildiği, ne gibi şart ve durumlarda ailenin bilgilendirildiği ailenin uyum sürecini belirleyen en önemli nedenlerden biridir. Anne babalara doğru bilgi verilerek uygun bir yaklaşımla iletişim kurulduğunda, ailenin bu beklemedikleri ve hazır olmadıkları duruma uyum sağlamada çok olumlu bir başlangıç yaptıkları düşünülmektedir. İlk anda, günlerde, aylarda, yıllarda yaşanılan duygular, uzmanların ailelerle ilk iletişiminin nasıl olduğu ile çok yakından ilişkilidir. Bu ilk etkileşime bağlı olarak anne-baba kızgınlık, yalnızlık ve çaresizlik duygularını yoğunlukla ve sürekli yaşayabilir, ya da kendini ve çocuğunu geliştirme yönünde daha güdeleyici ve destekleyici bir yaklaşımla, gelişim sürecine olumlu bir başlangıç sağlayabilir. Bu ilk etkileşim aslında, anne babanın çocuğa karşı temel tutumlarının oluşmasında da çok önemli bir temel taştır.

Aile danışma hizmetleri kapsamında yer alan “bireysel danışma “süreci ile aile üyelerinin benlik saygılarının yükseltilmesi, çocuğu kabullenişlik düzeylerinin olumlu yönde artırılması, aile içi çatışmaların çözümünde alternatif çözüm yollarını kullanılması ve aile içi iletişim kurma becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Aile danışmanı sağladığı rahat ve güven verici bir ortamda bireylerin hem kendilerini hem de birbirlerini tanımalarına, birbirleriyle açık ve içten bir iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmaya çalışır.