ilkelerimiz

• Öğrenci – veli odaklılık,

• Dürüstlük, şeffaflık ve güven,

• Verilerle ve süreçlerle yönetim,

• İnanmak, çalışmak, başarmak,

• Öğrenme, öğretme ve eğitme,

• Sürekli iyileştirme ve yenileştirme,

• Önerilere açık olmak,

• Kararlılık

• Oto Kontrol,

• Katılımcılık,

• Paylaşımcılık,

• Çözüm üretme,

• İletişime önem verme,

• İnsana saygı

• Sevgi ve hoşgörü