Fizyoterapi

Fizyoterapi ünitemizde prenatal,natal,postnatal dönemde herhangibir nedenden dolayı fonksiyonel kısıtlılığı olan çocukların değerlendirilmesi,değerlendirme sonucu çocuğun gelişim düzeyinin belirlenip bunlar doğrultusunda ihtiyacı olan tedavi programının hazırlanarak uygulanması ,prognozunun takibi ve ailenin bu konuda bilgilendirilip eğitimi fizyoterapistler tarafından yapılmaktadır.

Yapılan çalışmalar sonucunda bireyin;

• Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,

• Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri,

• Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,

• Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları,

• Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları,

• Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik hareketlerini geliştirmeleri,

• Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri,

• Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri,

• Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri beklenmektedir.

Bedensel engelli bireylerin tanılanmış bedensel yetersizliğine ek olarak başka bir yetersizliğinin olması halinde, (zihinsel, görme, işitme vb.) birey için uygun kazanımlar belirlenerek bireysel ve grup eğitim programına dâhil edilmektedir.

Fizik Tedavi ve Rehabilite edilen tanılar:

• CP( serabral palsy)

• Spina Bifida

• Motor Mental Retardasyon

• Motor Retardasyon

• Zihinsel engele sekonder olarak gelişen fiziksel engel

• Nörolojik rahatsızlıklar

• Gelişim Geriliği

• Kas Hastalıkları

• Genetik Bozukluklar