Aile Eğitimi

Aile eğitimin amacı ise, anne babaların çocukları için öğretmen rolü üstlenmesi değil, çocuklarına gerekli becerileri doğal bir süreç içinde nasıl öğreteceklerini kazandırmaktır. Çocukların okul ortamında kazandıkları becerilerin ev ortamında pekiştirilmesi ve geliştirilmesi, okul-ev tutarlığın sağlanması ve ailelerin okul ortamının etkili bir öğesi haline gelebilmesi eğitim sürecinin temel hedeflerindendir. Aile eğitimi yoluyla, anne babalar çocuklarına beceri ve kavram kazandırma yollarını öğrenebilmekte ve çocuklarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunları önleme ve çözebilme becerilerine sahip olabilmektedirler. Ailelerin eğitim sürecine katılımının eğitim sürecinin niteliğini artırıcı özelliği olduğunu vurgulanmaktadır. Ayrıca çeşitli yönlerden çocuklarının gelişimlerini olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Çocukların benlik algılarının, akademik başarılarının ve aile-çocuk ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunduğunu ve ailelerin özel eğitim kurumuna daha yapıcı ve olumlu baktıkları düşünülmektedir.

 

Ev Ziyaretleri

Çocukların sağlıklı gelişimlerinde katkı ve çoğunlukla sorunlarının nedenleri üzerinde bilgi toplama amacı ile öğretmenlerin, çocuk gelişimi, rehberlik ve sosyal hizmet uzmanların, çocuklarla ilgili olarak ana ve babalarla çocuğun evinde yaptıkları görüşmelerdir (Özgüven, 1992).

Ev ziyaretleri öğrencinin aile ortamı hakkında bilgi toplamak, böylece onu daha iyi tanıyarak onun kendi kendini tanımasına yardımcı olmak amacıyla yapılır.

Ev ziyaretleri sırasında öğretmen ve uzmanlar, ailelerin çocuklarına ilişkin beklentileri, tutumları, çocuğun davranışları üzerinde etkili olabilecek koşullar ve ailenin çocukları ile, ana ve babaların birbirleri ile olan ilişkileri, günlük yaşamda gözlenebilen gelenek ve alışkanlıklar hakkında genel bir anlayış kazanırlar.

İnci Ser Özel Eğitim Merkezi'nde bu süreç eksiksiz olarak işlemekte, gerekli görüldüğünde öğretmen çocuğun kendi ev ortamına giderek çocukla yakından iletişim kurma fırsatını bulur.

OKUL GÖRÜŞMELERİ

Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın başarılı olarak ilerleme göstermeleri için aile, özel eğitim merkezi ve okul işbirliği yapmaları büyük önem taşımaktadır. Özellikle kaynaştırma öğrencisi olan çocuklarımızın okullarını sık sık ziyaret etmek, öğretmenleriyle temas halinde olarak bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak, çocuğun seviyesi ve engeline uygun programı birlikte belirleyerek uygulamak da bu anlamda son derece gerekli ve önemlidir.

İnci Ser Özel Eğitim Merkezimizde bu süreç eksiksiz ve sistemli olarak işlemekte, gerekli görüldüğünde okullara gidilerek çocuklarımız hakkında çeşitli seminerler verilmekte, kaynaştırma öğrencilerinin yıllık bireyselleştirilmiş eğitim planlarının hazırlanmasında öğretmenlere rehberlik edilmektedir. Öğrencimizin okuluna öğretmen yıl içinde en az bir defa ziyaret yapmaktadır.

Eğitim süreci içinde yapılan tüm bu hizmetlerin amacı, bireyin en olumlu bir şekilde yararlanarak, her yönüyle tüm olarak gelişmesine ve sağlıklı bir kişilik kazanmasına olanak sağlamak.