Bireysel Eğitim

Özel eğitim, normal yaşıtlarının yararlanabildiği eğitim ortamından yeterince yararlanamayan çocuklara yönelik verilen eğitimdir. Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar bireysel özelliklere göre farklılaşabilmektedir. Bireysel eğitim, her öğrencinin eğitsel gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmış olan öz bakım, iletişim, toplumsal yaşam becerileri, akademik ve sosyal beceriler gibi disiplin alanlarına yönelik programların uygulanmasıdır. Alanlarında uzman eğitimcilerimiz, bireysel program doğrultusunda planlanan özel yöntem ve eğitim teknikleri ile uygun eğitim ortamı ve zengin materyalleri sağlayarak öğrencilerin en üst düzeyde yaralanmasını hedeflemektedirler. Özel Eğitim gereksinimi olan çocukların bu eğitimle temel becerilerini kazanmasını, bağımsız bir birey olmasını, topluma entegrasyonunu, aile eğitim programları ile ailenin çocuk ile sağlıklı iletişim kurabilmesini, okul görüşmeleri yaparak okul ile ortak amaçlar doğrultusunda çalışmasını hedeflemektedir.