Slide background

Çalışma Alanlarımız

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı

Amacımız

Farklı gelişim gösteren çocuklar ve ailelerinin çağdaş toplum ve eğitimin elverdiği en iyi koşullarda yaşamlarını sürebilmelerini sağlayabilmek,

Ailelerin ve eğitimcilerin, eğitimle ilgili farklı konular hakkında bilgi sahibi olmasını,eğitim ve araştırmanın özendirilmesini sağlayabilmek,

Erken tanı ve gelişim izleme yöntemlerinin önemini vurgulamak ve kişileri bu konuda eğitebilmek,

Farklı gelişim gösteren çocuklar ve ailelerinin, kaliteli yaşam ve eğitimlerini sağlamak için devlet desteğinin genişletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapabilmek,

Bilimsel, çağdaş, ilkeli hizmetler sunan, alanında lider ve rehber bir kurum olabilmek.